Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

 

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

7. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

8. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Konsultacijos  mokiniams  ir mokytojams vyksta 305 kab.  ketvirtadieniais 10.35-10.55 ir  11.40-12.00

Konsultacijos tėvams vyksta 305 kab. susitarus iš anksto su karjeros koordinatore el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Individualiose konsultacijose:

1. atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti stipriąsias bei silpnąsias mokinio savybes, polinkį į tam tikrą veiklą, profesinį kryptingumą.

2. teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi problemas;

3. mokoma susidaryti karjeros planą;

4. mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

5. supažindinama su kintančiu darbo pasauliu, mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;

6. įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos;

7. informuojama, kur galima mokytis, baigus 10 klasių;

8. padedama mokytojams, klasių vadovams pasiruošti klasių valandėlėms, nepamokinei veiklai ir kt.

 

Mokykloje reguliariai vyksta susitikimai su darbo biržos atstovais,  mokiniams organizuojamos „Profesinio meistriškumo pamokos“, kurias veda socialiniai partneriai (verslininkai, profesinės savanorystės „Kam to reikia“ projekto praktikai, mokslo, meno darbuotojai).

Mokiniai lankosi „Atvirų durų“ dienose įvairiose ugdymo įstaigose, tėvų darbovietėse, miestelio, rajono ir šalies įmonėse bei įstaigose.

Į mokyklą atvyksta profesinio rengimo centrų, profesinių mokyklų, kolegijų, aukštųjų mokyklų atstovai, kurie supažindina mokinius su studijų programomis, priėmimo sąlygomis ir kt.

Vyresnių klasių mokiniai dalyvauja patyriminiuose vizituose: Šakių knygyne „Pegasas“, Gelgaudiškio lopšelyje darželyje „Eglutė“, Šakių rajono vaikų  lopšelyje darželyje „Klevelis“, grožio salone „Nomeda“ ir kt.

Mokyklos internetinėje svetainėje yra skyrius „Ugdymas karjerai“, ten sukurta Studijų duomenų bazė – mokyklų internetinių puslapių katalogas. Mokyklos bibliotekoje sukaupta nemažai metodinės spausdintos ir vaizdo medžiagos, aplankų apie šalies  mokymo įstaigas, profesijas ir kt.

 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430003 

 

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 72 svečiai ir narių nėra