Socialinė pedagogė

Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje

Asta Meškutė

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS

1. Dirba su asmeniu (individualus ar grupinis darbas) - vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, tiria, fiksuoja ir analizuoja mokinių pamokų nelankymo priežastis, vykdo saviraiškos ir savirealizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Lanko vaikus jų namuose.

3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovamssavo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.

4. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, mokytojais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių   pagalbos būdų, padeda jiems suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti saugią darbo aplinką, rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

5. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene, įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėorganizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

6. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą mokykloje ir vertina jos kokybę. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį ir jos veiksmingumą.

7. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomissocialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

8. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

9. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

10. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

11. Rūpinasi moksleivių nemokamo maitinimo organizavimu, maisto kokybe.

12. Rūpinasi nemokamo atvykimo į mokyklą ir atgal į namus organizavimu, teikia siūlymus mokyklos administracijai.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 128 svečiai ir narių nėra