DSCN4466Šių metų vasarą, bir­že­lio 5-ąją, Šar­nelė­je gimęs  ir ten subrendęs poe­tas Vy­tau­tas Mačernis būtų pa­si­tikęs gar­bingą šim­to metų ju­bi­liejų.

Siek­da­mas pa­žymė­ti šią su­kaktį ir ak­cen­tuo­ti filosofinės, intelektualios kūrėjo poe­zi­jos svarbą lie­tu­vių kultū­rai, 2021-uo­sius Sei­mas pa­skelbė V. Ma­čer­nio me­tais.

„Visuomenė, iš naujo apmąstydama V. Mačernio asmenybę ir jo kūrybinį palikimą, turi galimybę esmingiau susipažinti su Lietuvos istorija. (...) Poeto V. Mačernio kūryba ir jos kontekstai padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę ir kultūrinę tapatybę“, – sakoma Seimo priimtame nutarime.

Ta proga mokyklos bibliotekos skaityklos langai pasipuošė Vyt. Mačernio sentencijomis.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 60 svečiai ir narių nėra