Šiais mokslo metais mūsų mokyklos 9-10 klasių mokiniai pirmą kartą vyksta į profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – padirbėti rajono įstaigose bei įmonėse. Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus dėka mokiniai turi galimybę pasisemti profesinės patirties iš vaikų darželių auklėtojų, knygyno, grožio salono, kanceliarinių prekių parduotuvės ir kitų įmonių bei įstaigų darbuotojų.

Kol kas profesinio veiklinimo vizituose dalyvauja tik merginos, tačiau sausio mėnesį žada įsijungti ir vaikinai. Iš vizitų merginos grįžta kupinos įspūdžių, dėkingos įstaigos/įmonės darbuotojams ir nekantraudamos laukia sekančių susitikimų.

Pirmąjam patyriminiui vizitui į Šakių Pegaso knygyną vyko dešimtokės Raminta, Jurgita ir Janina. Knygyne merginas pasitiko vadovė Odeta Šiuikienė. Ji papasakojo apie darbą knygyne, aprodė patalpas. Susipažinus su darbo knygyne paslaptimis, merginoms teko ir padirbėti: peržiūrėti lentynas, rūšiuoti naujas knygas, užklijuoti kainas. Padirbėjau iki pietų ir atsisveikinusi išėjau. Merginos džiaugiasi naudingai praleidusios dieną ir dėkoja už nuoširdų priėmimą knygyno vadovei Odetai Šiuikienei.

Šakių vaikų lopšelyje - darželyje „Klevelis“ profesinės patirties sėmėsi Evelina, Janina ir Eglė. „Iš pradžių buvo nedrąsu, bet tai truko neilgai“ – pasakoja merginos. „Įsijautėmė į jaukią darželio aplinką, daug kalbėjomės su auklėtojomis, kurios davė naudingų patarimų ateičiai. Tai pravers mums, jeigu rinksimės darželio auklėtojos profesiją. Teko ir padirbėti. Pvz. Priešmokyklinėje grupėje padėjome auklėtojai suruošti užduotis, penkiamečių ir jaunesnių vaikų grupėse vaikams padėjome atlikti užduotėles. Daugiausiai veiksmo buvo pas lopšelinukus – jiems plovėme rakutes, valgydinome, padėjome pasiruošti miegui, skaitėme pasakas, tvarkėme grupę.“ Už naudingai praleistą laiką, patirtus įspūdžius lopšelio - darželio direktorei Vilijai Butikienei bei auklėtojoms su kuriomis bendravo, iš kurių sėmėsi gerosios patirties ir laukia naujų vizitų į šią ugdymo įstaigą.

Gelgaudiškio vaikų darželyje „Eglutė“ dirbo Evelina, Eglė, Raminta ir Deimantė. Kadangi, kai kurios iš merginų jau turėjo „profesinės darželio auklėtojos patirties“, čia jautėsi daug drąsiau, todėl ir darbų nuveikė daugiau. „Priešmokyklinukų grupėje pirmiausiai susipažinome su visais vaikais, stebėjome, kaip jie mokosi pažinti raides, skaičius, žaidėme įvairius žaidimus, pasimatavome ūgius, kartu atlikinėjome įvairias užduotis, spalvinome, ėjome kartu mankštintis (mums teko pravesti mankštą) ir tiesiog kalbėjomės su vaikais“ – pasakoja Evelina. Nuoširdų ačiū tariame darželio direktorei Vilmai Vidrienei bei auklėtojoms ir tikimės naujų susitikimų.

Kiekviena mergina rūpinasi savo išvaizda, todėl pasisemti grožio puoselėjimo paslapčių, norinčių atsirado gana daug. E.Paketurienės grožio salone „Nomeda“ profesinės patirties sėmėsi Simona, Aušra, Raminta K., Evelina, Raminta J. ir Deimantė. „Čia gavome daug naudingų žinių ir patarimų“ – pasakoja merginos. „Teko susipažinti su įvairiomis kirpyklos, pedikiūro, masažo, manikiūro darbo priemonėmis. Iš arti stebėjome, kaip žmogus keičiasi tiesiog akyse – matėme kaip daromos šukuosenos, įvairiais fasonais kerpami plaukai, kaip vyksta plaukų dažymo procesas, stebėjome kaip daromas manikiūras. P. Eugenija bei kitos salono darbuotojos priėmė mus labai maloniai, supažindino su kirpėjos profesija, dalinosi savo patirtimi, negailėjo patarimų, už ką esame joms nuoširdžiai dėkingos.“

Padirbėti kanceliarinių prekių parduotuvėje „Jundula“ panoro dešimtokė Laura. Mergina džiaugiasi ten dirbusių pardavėjų ir direktorės Rasitos Grincevičienės nuoširdumu bei geranoriškumu. „Man patikėjo užklijuoti kainas, pamokė jas apskaičiuoti eurais, leido sudėlioti prekes, pamokė dirbti su kasos aparatu, aptarnauti pirkėjus. Tą dieną tikrai nemažai ko išmokau“ – pasakoja Laura.

„Geriau vieną kartą pamatyti, negu dešimt ar net šimtą kartų išgirsti“ – šio posakio teisingumu neabejoja nei viena iš merginų, kurios dalyvavo profesinio veiklinimo vizituose. Naujų patirčių, įspūdžių laukia ir kitos 9-10 klasių mokinės tose pačios bei kitose rajono įmonėse/įstaigose.

 

IMG 1931Švedijoje, Stokholme lapkričio 24-28 dienomis, viešėjo būrelis Lietuvos mokytojų. Tai dalyvaujančių ar dalyvavusių „Kūrybinių partnerysčių“ projekte mokyklų atstovai. Džiaugiamės, kad šiame vizite galėjo dalyvauti ir mūsų mokyklos mokytoja Rita Murauskienė.

Projektas Lietuvoje vyksta  jau ketvirti  metai. „Kūrybinių partnerysčių“ programa buvo parengta Jungtinėje Karalystėje. Viena programos krypčių yra ugdymo naujovių sklaida. Todėl  buvo organizuotos keturios Lietuvos mokytojų stažuotės užsienio šalyse. Paskutinė iš jų vyko Švedijoje. Penkios dienos viešnagės Stokholme buvo labai prasmingos ir įdomios. Susipažinome su Švedijos  švietimo sistema. Lankėmės įvairiose mokyklose, stebėjome, kaip kūrybinių partnerysčių programos įgyvendinamos mokyklose.

Mus pasitiko ir įvedimą į stažuotės programą vedė CCE (kūrybiškumas, kultūra, švietimas) atstovė, programos vadovė  Diane Fisher-Naylor. Ji paaiškino, kad CCE yra tarptautinė ne verslo siekianti nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje. CCE vizija- vaikų kūrybiškumo skatinimas ir ugdymas mokykloje ir už jos ribų. „Kūrybinės partnerystės“ tapo didžiausia ir ilgiausiai įgyvendinama programa visame pasaulyje. CCE padeda įgyvendinti kūrybišką mokymąsi ne tik Lietuvoje, bet taip pat ir kitose šalyse: Norvegijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Švedijoje, Taivane, Pakistane.

IMG 1881Eva Carlbaum, švietimo skyriaus atstovė, pristatė  Švedijos mokyklų sistemą. Švedija, lyginant su kitomis ES šalimis, remiantis 2012 m. BVP rodikliu švietimui išleidžia daugiausia lėšų - 7,3%. Visi mokiniai lanko valstybės finansuojamas mokyklas. Švietimas mokyklose ir aukštosiose yra nemokamas. Vyriausybė yra atsakinga už švietimą ir nustato švietimo sistemą visuose lygiuose, tačiau savivaldybės yra atsakingos už mokyklų aprūpinimą ir funkcionavimą pirminiame ir antriniame lygmenyje, suaugusių švietimą. Valstybinės mokyklos apima darželį, priešmokyklinę klasę, privalomo ugdymo mokyklą, aukštesniojo vidurinio ugdymo mokyklą, specialiąją mokyklą. Mokyklose paprastai mokoma nuo 1-6 klasės arba nuo 6-9 klasės. Vis daugiau savivaldybių steigia devynmetes mokyklas. Yra įsteigti mokyklose laisvalaikio centrai, kuriuos lanko 6-12 metų mokiniai. Nuo pirmos iki šeštos klasės pažymiai nerašomi. Aukštesnėse klasėse žinios įvertinamos raidėmis nuo F iki A.  Aukštesnis vidurinis mokymas skirtas moksleiviams nuo 16-19 metų.

IMG 1866Stažuotės metu lankėmės Švedijos Karališko baleto mokykloje. Šioje mokykloje mokosi 180 moksleivių, dirba 50 mokytojų. Joje dirba aukščiausios klasės specialistai, pedagogai, taip pat sveikatingumo komanda. Šios mokyklos direktorius supažindino su ugdymo įstaigos  veiklos organizavimu ir valdymu. Didžiulis dėmesys skirtas kiekvienam mokiniui ir jo poreikiams. Nuolat vyksta refleksija, išsiaiškinamos problemos ir būdai jas likviduoti. Yra pasitarimų su visais darbuotojais schema. Trys dalykai svarbiausi – tai planavimas, mokymas ir refleksija. Lankėmės bendruomenės pagrindu sukurtoje teatro kompanijoje. Aktorių trupė keliauja po Švedijos mokyklas, dirba su moksleiviais, stato spektaklius, improvizuoja. Vykdė projektą- dirbo su 800 moksleivių. Vaikai rašė istorijas, po to pagal jas statė spektaklį. Aktoriai dirbo priemiesčių mokyklose, kur vaikai kalba įvairiomis kalbomis. Vykdė projektą „Saugumas internete“.

Stokholmo pakraštyje lankėmės  Gullinge mokykloje. Tai pradinė mokykla su spec. poreikių grupe. Čia mokosi vaikai atvykę iš kitų šalių. Visi mokiniai ne švedai. Daugiausia yra somaliečių. Be mokytojų dirba didelis personalas padėjėjų- asistentų. Mokosi švedų kalbos, ugdymo planą pritaiko pagal poreikius. Susipažinome su Elinsborg meninės pakraipos pradine mokykla. Stebėjome muzikos pamoką, kurioje vaikai dainavo, mušė ritmą, klausė muzikos mokytojo grojimo  įvairiais instrumentais. Klasėje su vaikais buvo du mokytojai ir du asistentai.

Aplankėme nepriklausomą mokyklą - meno gimnaziją Kulturama. Tai prestižinė gimnazija, pripažinta geriausia Skandinavijoje. Ši mokykla egzistuoja jau 30 metų. Joje mokoma 8 meno sričių ( šokių, muzikos, fotografijos, teatro, dailės.) Įsikūrusi mokykla  buvusiame fabrike. Baigę šią gimnaziją, vaikai įstoja į prestižines aukštąsias mokyklas.

Lankydami Švedijos mokyklas pastebėjome:
1)    labai didelis dėmesys skiriamas refleksijai;
2)    mokyklose vyko darbas be skambučių;
3)    puikios aplinkos, skirtos mokymuisi ir poilsiui (mokinių ir mokytojų);
4)    pagarbus bendravimas;
5)    laisvi santykiai;
6)    be mokytojo klasėse yra padėjėjai - asistentai;
7)    dirba su mokiniais aukščiausios klasės specialistai, ugdantys meninius dalykus;
8)    nuolat vyksta kritinio mąstymo, kūrybinių įgūdžių lavinimas;
9)    mokyklose vaikai valgo sveiką maistą- labai daug daržovių.

Turėdami laisvus vakarus, grožėjomės besipuošiančiu Stokholmu. Lankėmės istorijos ir Vasa muziejuose. Bendravome tarpusavyje, dalinomės gerąja patirtimi. Dvasiškai praturtėję, kupini idėjų, ką norėtume keisti ar pritaikyti savose mokyklose, grįžome į Lietuvą. Esame dėkingi už vizitus mokyklose programos vadovei iš Jungtinės Karalystės Diane, programos „Kūrybinės partnerystės“ komandos narėms Živilei ir Agnei bei mus lydėjusiam aktoriui Pauliui Tamolei.

Mokytoja Rita Murauskienė

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 54 svečiai ir narių nėra