Valstybės pažangos taryba pateikė Vyriausybei prioritetinių darbų sąrašą ateinantiems metams, kuriame pirmuoju punktu įvardytas vaikų kūrybiškumo ir inovatyvaus mąstymo programų skatinimas. Vienu sėkmės pavyzdžių nurodomas „Kūrybinių partnerysčių“ projektas. Ugdymo plėtotės centro nacionaliniu mastu Lietuvoje vykdomu „Kūrybinių partnerysčių“ projektu siekiama pakeisti tradicinį požiūrį į mokymąsi ir formalaus bei neformalaus ugdymo sąveikoje į integruotas pamokas įtraukti kūrybingumo lavinimą. Trečius metus šalies mokyklose įgyvendinama „Kūrybinių partnerysčių“ programa skatina moksleivių, mokytojų ir kūrėjų bendradarbiavimą, pedagogų kompetencijų bei įgūdžių tobulinimą, naujų mokymosi metodų paiešką ir taikymą.

2013 – 2014 mokslo metais  „Kūrybinių partnerysčių“ projekte iš viso dalyvaus 97 Lietuvos mokyklos. Trečiaisiais projekto įgyvendinimo metais „Kūrybinės partnerystės“ išsiplečia į tris kūrybiško mokymosi programas. Šiais mokslo metais prie „Kūrybinių partnerysčių“ prisijungia 45 ligi šiol projekte nedalyvavusios mokyklos. Lietuvos mokyklose pritaikytoje ir išbandytoje „Kūrybinių partnerysčių” programoje, šiais mokslo metais Marijampolės regione atrinktos dalyvauti 8 mokyklos, tarp kurių  dvi iš mūsų rajono: tai projekto „senbuvė“ -  Gelgaudiškio pagrindinė mokykla ir naujai į projektą įsijungusi Plokščių  mokykla – daugiafunkcinis centras. Gelgaudiškiečiai jau žino kaip įdomu mokytis ir dirbti kūrybiškai, todėl džiaugiasi galėdami tęsti pradėtus darbus. Pirmaisiais metais, vykdydami „Tyrinėjančios mokyklos“ programą, įgyvendinome projektą „Susitikimų sodas“ (kuriantis praktikas skulptorius Martynas Gaubas), kurio metu mokyklos aplinką papuošė „Žalčio skulptūra“. Prie jos dabar fotografuojasi ne tik mokiniai, mokytojai, miestelio gyventojai bet ir svečiai, atvykę į miestelį iš kitų vietovių. Praėjusiais metais „Pokyčių mokyklos“ programos metu įgyvendinome net tris projektus: aštuntokai, padedami kuriančios praktikės choreografės Indrės Puišytės, pastatė šokio spektaklį „116 cheminių elementų“; devintokai, vadovaujami Lietuvoje gerai žinomos režisierės Kristinos Buožytės, įgyvendino projektą „Jausmų galia“ ir pastatė du filmus: „Krito į akį“ ir „Visiškai slaptai“; 6 b ir 7 b klasių mokiniai, vadovaujami skulptoriaus Martyno Gaubo,  projekto „Trečiojo aukšto paslaptys“ metu,  papuošė mokyklos trečiojo aukšto koridoriaus sienas ir duris. Į „Pokyčių mokyklos“ programos įgyvendinimą įsijungė daugiau kaip 100 moksleivių, mokytojai, kiti mokyklos ir miestelio bendruomenės nariai. Pasibaigus projektams, mokykloje pasiliko kūrybinė dvasia, papuoštos erdvės, noras keistis, būti smalsesniems ir atviresniems. Gal ir nepavyko įgyvendinti visų numatytų tikslų - geriau išmokti chemiją, gerų elgesio manierų, bet buvo atvertos durys  galimybei pajusti bendro kūrybinio darbo džiaugsmą, į savęs pažinimo pasaulį. Mokiniai buvo laimingi galėdami betarpiškai bendrauti su žymiais ne tik Lietuvoje bet ir pasaulyje žmonėmis, išgirsti jų patarimų, kaip reikia įgyvendinti savo siekius. Šiais mokslo metais laukiame naujų ir jau gerai pažįstamų kūrėjų, tikimės naujų kūrybinių iššūkių, prasmingų darbų, įspūdžių, gražaus bendradarbiavimo. To linkime ir Plokščių moksleiviams.

Pirmus metus projekte dalyvaujančios mokyklos, „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje tyrinės savo mokymosi aplinką, ieškos, kaip mokinius sudominti ir paskatinti mokytis, bendradarbiauti, imtis atsakomybės ir iniciatyvos. Integruotos, kūrybiškos pamokos drauge su kūrėjais vyks nedidelėse moksleivių grupėse ar klasėse.

Antrus ir trečius metus tęsiančios kūrybiško mokymosi projektus mokyklos šiemet dalyvauja dviejose programose – „Pokyčių mokyklų“, kuri vienija apie šimtą moksleivių bei mokytojų ir naujojoje – „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ (TM3) programoje, apimančioje vieną klasę ar grupę moksleivių. Abiems šioms programoms būdinga tai, kad projekto metu mokyklos pritaiko „Kūrybinių partnerysčių“ sukurtą ir įdiegtą įsivertinimo metodiką – Kūrybinės mokyklos raidos modelį bei įsteigia mokytojų klubus.

„Mokytojų klubo idėja kilo iš poreikio paskatinti mokytojus aktyviau įsitraukti į „Kūrybinių partnerysčių“ projektą, padrąsinti juos taikyti kūrybiško mokymosi metodus kasdieniame savo darbe, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, padėti vieni kitiems įveikti iškylančius iššūkius ir diegti atvirumo bei refleksijos kultūrą mokykloje. Tikimės, kad tokie kūrybiškų mokytojų klubai išliks ir užtikrins kūrybiško mokymosi tvarumą“, – sakė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Mokyklų grupės vadovė Živilė Kubilienė. Pasak pašnekovės, naujojoje „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ programoje šiais mokslo metais dalyvauja 15 mokyklų, o „Pokyčių mokyklų“ programoje projektinę veiklą tęsia 37 mokymosi įstaigos. Visas 2013 – 2014 mokslo metais „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvaujančių mokyklų sąrašas skelbiamas projekto svetainėje internete www.kurybinespartnerystes.lt

Lilija Ūsienė
(Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje projektą administruojantis vadovas)
Rita Murauskienė
(Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje projektą kuruojantis mokytojas)

 

Tarptautinė raštingumo diena švenčiama UNESCO iniciatyva. Šią dieną minimi ir pagerbiami tie, kurie atnešė pasauliui raštingumą, ir visi mokytojai, kurie dabar moko kitus.

Remiantis 2009 m. Jungtinių Tautų vystimosi programos pranešimu, 2009-aisiais didžiausias raštingumo lygis užfiksuotas Kuboje, Estijoje ir Latvijoje, kur 99,8 proc. vyresnių nei 15 metų gyventojų yra raštingi. Lietuvoje šis procentas siekia 99,7. Daugumoje Europos Sąjungos šalių, taip pat Amerikoje, šis rodiklis siekia 99,0 procento. Mažiausias raštingumas nustatytas Afrikos šalyse, ten jis siekia tik 23-29 proc.

Raštingu vadinamas žmogus mokantis rašyti ir skaityti. Keliant aukštesnius reikalavimus, raštingas žmogus turi sugebėti suprasti bei įvairiose situacijose naudoti atspausdintus ir parašytus duomenis, gebėti rišliai bendrauti, skaičiuoti. Be to, kalbininkai pasakytų, kad raštingas žmogus turi sugebėti taisyklingai rašyti ir kalbėti.

Minint Tarptautinio raštingumo dieną Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje visose vyresnėse (5-10) klasėse buvo rašomi diktantai. Atkreiptas dėmesys ne tik į taisyklingą, bet ir į tvarkingą bei gražų raštą. Geriausiai parašė 7b klasės mokinys Vilius Jurkšaitis bei 9a klasės mokinė Laura Brazaitytė. Jie yra raštingiausi Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokiniai. Gražiai, tvarkingai rašo, mažai klaidų daro ir daugelis kitų mokinių: Vaida Mankutė, Edvinas Kutkaitis ir Nojus Norvilas iš penktosios klasės, Saulė Dumčiutė, Monika Sember, Justė Remeikaitė, Povilas Užupis ir Darius Bugys iš šeštųjų klasių, Kamilė Skėrytė, Tomas Ignatavičius, Samanta Jelisiejavaitė, Kamilė Bybartaitė, Ugnė Samajauskaitė ir Lina Dailidaitė iš septintųjų klasių, Feliksas Remeika, Gabrielė Būdžiūtė, Raminta Jašinskaitė, Deimantė Jurkšaitytė, Kamilė Danielevičiūtė, Evelina Gabševičiūtė, Milda Bendoriūtė iš aštuntųjų klasių, Gintarė Patašiūtė, Janina Leveckytė, Simona Soltytė ir Dainius Indriūnas iš devintųjų klasių, Tautvydas Mickevičius, Rolandas Bugys ir Sandra Stasiūnaitytė iš dešimtosios klasės.

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla didžiuojasi raštingais mokiniais.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Danutė Aniulienė

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 38 svečiai ir narių nėra