326150356 1346045842631321 134253274697934008 nSausio 19 dieną mokykloje vyko seminaras rajono matematikos ir pradinio klasių mokytojoms, skirtas matematinio samprotavimo mokymo(si) ugdymui mokykloje. Išsamų pranešimą, praturtintą įvairių šalių mokymo sistemų nagrinėjimu ir praktinio panaudojimo patirtimis skaitė VU dėstytoja Oksana Mockaitytė-Rastenienė, šia tema VDU 2022 metais apgynusi Daktaro disertaciją. Ji atskleidė mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistemos posistemes, kurios apima, tarpusavyje sąveikaujančias pagrindimo, supratimo, vertinimo grandis. Posistemių komponentai yra matematinio samprotavimo mokymosi kokybei esminį poveikį turinčios veiklos: nukreipiantys klausimai; bendradarbiavimas; argumentavimas; matematinio turinio vizualizavimas; matematinių faktų susiejimas; turimų/įgytų mokinių žinių analizė; sprendimų vertinimas/įsivertinimas; samprotavimo kaitos vertinimas. Renginio metu ypač daug dėmesio buvo skirta nuosekliam matematikos mokymui pradinėse ir pagrindinio ugdymo klasėse, pateikiant suprantamas ir patrauklaus turinio, šiuolaikines užduotis. Praktinio darbo patirtimis dalijosi Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė Valda Ugenskienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Violeta Mikelaitytė. Mokytojos dalijosi projekto „Kokybės krepšelis“ mokymų metu įgytų žinių taikymu ugdymo procese siekiant pamokos kokybės gerinimo ir mokinio asmeninės pažangos. SMART lentos funkcijos matematikos pamokose leidžia jas efektyviai panaudoti ugdymui. SmartNotebook programos galimybės ir veiklos leidžia dirbti šiuolaikiškai, didina mokinių mokymosi motyvaciją. Pasirengimas tokioms pamokoms reikalauja daug mokytojo laiko ir resursų Todėl rajono matematikės sutarė paruošti matematikos užduočių duomenų bazę, aprobuoti ją ir dalintis tarpusavyje.

Rajoninis renginys Gelgaudiškyje yra tradicinis, jau vienuoliktą kartą organizuojamas. Šiemet jis seminaro formos, kuriuo siekiama plėtoti matematinio samprotavimo mokymo(si) sistemą mokyklose ir sukurtą matematinių užduočių metodinę priemonę panaudoti matematiniam ugdymui.

Valda Ugenskienė
matematikos mokytoja metodininkė

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 12 svečių ir narių nėra