Orange Brown Autumn Paper Border

ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Projektinės netradicinio ugdymo dienos „Vieno rudens istorija...“

programa

2022 m. rugsėjo 30 d.

Tarpdalykinė integracija  – būdas susieti įvairių mokomųjų dalykų žinias bei gebėjimus. Taip mažinamas mokinių krūvis, integruotoje veikloje mokiniai pakartoja ir susistemina žinias, turi galimybę veiklas vykdyti kūrybiškai.

Trumpas situacijos pristatymas - rugsėjo mėnesį mokyklos renginių plane numatyta keletas renginių, kurių veiklos integruojamos organizuojant netradicinio ugdymo dieną „Vieno rudens istorija...“, tai Tarptautinė raštingumo diena, Europos kalbų diena, Užsienio kalbų dienos bei „Tyrėjų dienos“.

Integruojami dalykai: lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, rusų kalba, vokiečių kalba, gamtamoksliai dalykai, menai (dailė ir muzika).

Tikslinės grupės: 1-4 kl., 5-10 kl. 

Netradicinio ugdymo dienos tikslas: turtinti mokinių įvairiakalbį žodyną, kurti neverbalinius tekstus, gebėti juos interpretuoti bei mokėti pagrįsti savo sprendimus, lavinti šnekamąją kalbą.

Netradicinio ugdymo dienos uždaviniai:

1) Lavinti mokinių kūrybiškumą.

2) Skatinti mokinius ieškoti kalbinių panašumų tarp gimtosios ir užsienio kalbų.

3) Ugdyti mokinių domėjimąsi kalbų mokymu(si), įvairinti mokymo(si) procesą.

4) Kurti neverbalinio ir verbalinio teksto sąsajas. 

5) Gebėti interpretuoti, pagrįsti savo pasirinkimą. 

6) Lavinti kalbinius įgūdžius.

Ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė.

 Mokymo metodai ir būdai:

1) Individualus darbas. 

2) Darbas su žodynu. 

3) Informacijos paieška internete.

4) Kūrybinis darbas. 

5) Pasakojimo kūrimas.

Veiklų pristatymas: mokiniai savo projektus pristatys pamokų metu 2022 m. spalio 3-7 dienomis 

Vertinimas: mokiniai vertinami kaupiamuoju ir formuojamuoju vertinimu iš  visų integruojamųjų dalykų.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 35 svečiai ir narių nėra